Jak ta jachta vlastně vypadá?

Stejně jako existuje množství různě velkých a různě drahých automobilů, tak i charterové jachty jsou na tom podobně. Liší se velikostí, jízdními vlastnostmi, kvalitou a cenou. Dnes je zdá se trendem vyrábět čím dál větší charterové jachty, na oko luxusní, s šetřením na kvalitě. Všechny jachty běžně pronajímané pak spojuje několik společných vlastností: a) pro kolik osob jsou navrženy, tolik se jich tam relativně pohodlně vejde, b) pasivní bezpečnost ve spojení se zodpovědným chováním kapitána (včetně jeho znalosti vlastností příslušné jachty) je relativně vysoká.

Fotograie naleznete v této podsekci v článku "O jachtě Mala Tonka", nebo v podsekci "Co máme za sebou"