Praktické info

Jistě by se našlo k plavbě na jachtě spoustu otázek: Jak je velká? Jak se tam vejdeme? Co s sebou? Co a jak se vaří a jí? Kdy se pluje, kdy se kotví? Houpe to? A co mořská nemoc? Co se na lodi za plavby „dělá“? ...
Pokusím se Vám některé z nich odpovědět...

Co můžete očekávat:

Co můžete očekávat:

Chcete si odpočinout od všedních starostí? Zažít pocit svobody i dobrodružství na otevřeném moři a krásu samotného moře z pohledu paluby jachty? Koupat se na "širém moři" či "modravé laguně", plout na vlnách pod plachtami několikatunové plachetnice? Objevovat nové, pouze z moře dostupné a málo navštěvované zátoky a jiná zajímavá místa? Chcete vidět "stáda" úžasných delfínů, co se motají před přídí lodi? Líbily by se vám romantické procházky s vaším partnerem ve vlahý podvečer po opuštěných ostrovech nebo po starobylých chorvatských městečkách? Nevadí vám představa usínat na pohupující se lodi za doprovodu kytary a námořnických písniček? A k tomu pít Plzničku či víno, cpát se olivami? A samozřejmě si dle libosti vyzkoušet řízení lodi, navigaci, ... Za asi nejpodstatnější však považuji prožití dovolené s partou přátelských lidí se smyslem pro humor. Toliko částečné nastínění atmosféry námořního rekreačního jachtingu tak, jak ho vnímám.

Život na lodi:

Život na lodi:

Jachta není především typ dopravního prostředku, jehož primárním cílem je převézt co nejrychleji posádku z bodu A do bodu B. Na jachtu se jezdí právě kvůli plavbě samotné. A přestože je každá plavba trochu jiná, tak spojovacím článkem všech Dovolených na jachtě krom plavby samotné (ideálně s napnutými plachtami) je relaxační pohoda na palubě a pak množství věcí, bez kterých si dovolenou na jachtě nelze představit. Koupání v zátokách a na širém moři, šnorchlování, lanový loďovlek, opalování s knihou a chlazeným nápojem, plkání, večerní hraní her (vozíme kvanta stolních a jiných her) či tiché posezení při západu slunce, pozorování delfínů, řízení lodi pod dohledem, muzika reprodukovaná i živá (kytaru také vozíme), návštěva zajímavých míst, ostrovních jeskyní, procházky k majákům či doslova tůry po ostrovech, návštěva místních vyhlášených restaurací a mnohé další požitky.

Při Kapitánském kurzu vypadá "život na lodi" poněkud jinak. Větší penzum času trávíme studiem teorie a praktickými cvičeními.

Jak ta jachta vlastně vypadá?

Jak ta jachta vlastně vypadá?

Stejně jako existuje množství různě velkých a různě drahých automobilů, tak i charterové jachty jsou na tom podobně. Liší se velikostí, jízdními vlastnostmi, kvalitou a cenou. Dnes je zdá se trendem vyrábět čím dál větší charterové jachty, na oko luxusní, s šetřením na kvalitě. Všechny jachty běžně pronajímané pak spojuje několik společných vlastností: a) pro kolik osob jsou navrženy, tolik se jich tam relativně pohodlně vejde, b) pasivní bezpečnost ve spojení se zodpovědným chováním kapitána (včetně jeho znalosti vlastností příslušné jachty) je relativně vysoká.

Fotograie naleznete v této podsekci v článku "O jachtě Mala Tonka", nebo v podsekci "Co máme za sebou"

Jak se dostat na palubu?

Jak se dostat na palubu?

Většina plaveb s Námořník.cz probíhá na naší vlastní plachetnici Bavaria 36 „Mala Tonka“, pro 7 osob+1 kapitán, z mariny ACI Split (HR). V případě, že z různých důvodů nelze využít pro plavbu „Malou Tonku“ (například je již obsazená, nebo je větší počet osob v posádce) tak jsem zde i od toho, abych pro vás vyhledal, objednal, zajistil, zkrátka vyřídil pronájem pro vás nejvhodnější jachty od prověřené charterové společnosti, včetně všech dalších formalit s tím souvisejících (maximální počet osob v posádce je pak 12 včetně kapitána). Zde bych zdůraznil důležitost dobrého výběru spolehlivé jachty a zejména spolehlivé a slušné charterové společnosti, pro eliminaci různých nepříjemných a pro neznalé neočekávaných situací, které můžou dovolenou na jachtě znepříjemnit (čas skutečného předání jachty, její technický stav, servis, reklamační řízení,..atd). Nejlevnější neznamená vždy nejhorší, opačně nejdražší neznamená vždy nejlepší. Kdo jezdí po moři již nějakou dobu, ví o čem píšu. Doporučuji vám proto výběr vhodné jachty se mnou alespoň konzultovat.

A jak se dostat na palubu? Variant a je více:

  1. Mala Tonka je volná. Máte svoji posádku v počtu 7 osob. Toto je ideální stav=zároveň nejnižší cena na osobu
  2. Mala Tonka je volná. Máte svoji posádku v menším počtu než 7 osob a není potřeba doplnit posádku. Pak je také vše jasné, jen vás to bude stát o něco více, než v případě 1). Vezměte prosím na vědomí, že ceny uvedené k jednotlivým termínům v podsekci Plavby 2024 jsou koncipovány za 1 osobu při plném obsazení jachty!
  3. Mala Tonka je volná. Máte svoji posádku v menším počtu než 7 osob a je potřeba doplnit posádku. V takovém případě se obvykle postupuje tak, že se také zajistí jachta a zbytek posádky se doplní v mezičase před vyplutím (vzpomenutím si na další přátele, formou inzerce, kapitán se přičiní..atd...)
  4. Mala Tonka není volná, nebo je počet osob v posádce vyšší než 7. V takovém případě vyhledáme jinou vhodnou jachtu
  5. Nemáte svoji posádku a rádi byste se sami připojili k některé z plaveb. V tomto a velmi častém případě mě kontaktujte, uveďte počet osob a zejména možné termíny pro účast. Je velká pravděpodobnost, že se „sejde“ více takovýchto „jedinců“ a složí se tak kompletní posádka

Trasa plavby:

Trasa plavby:

Naše jachta bývá připravena k převzetí vždy v sobotu kolem 12.00, a proto i vyplouváme obyčejně již v sobotu odpoledne! (pochopitelně není-li počasí nebo nepředvídatelné okolnosti vyloženě proti). Tím se zásadně lišíme, neboť cca 90 % osatních lodí se přebírá později, a vyplutí se tedy realizuje až v neděli.

Každá plavba a trasa je s ohledem na složení posádky, přání posádky a stav počasí trochu jiná, proto je zde zobecnění přesného itineráře plavby nemístné. Nicméně pro principiální pochopení a představu použijme příklad s výchozím bodem Split, odkud nejobvykleji vyplouváme, a kde má domovský přístav i naše jachta Mala Tonka. Poloha města Split ve střední Dalmácii je velmi příhodná pro možnost prvního zásadního výběru mezi "severním okruhem" či "jižním okruhem". Opět s ohledem na počasí, jeho vývoj a citlivého pochopení přání, složení a aktuálního stavu posádky. Takovouto možnost výběru obvykle nemají jachty vyplouvající z Dubrovniku, nebo naopak ze severně položených marin. Po hrubém výběru trasy se plán plavby následně již konkretizuje a ladí s posádkou s kapitánovým vypodobněním, co že lze kde vidět, navštívit, naplout, natropit a napokoupat, a neposlední řadě kde s jistotou ke konci každého dne v klidu "zaparkovat". Plán trasy se také často přizpůsobuje různým okolnostem v jejím průběhu a jediným určujícím aspektem pak je spokojenost posádky ve spojení s bezpečnou a klidnou plavbou. Nakonec přeci jen uvedu pro představu příklad obou okruhů, bez konkretizování kotvišť: Jižní okruh-Split-Brač-Hvar-Lastovo-Mljet-Korčula-Hvar-Split. Severní okruh-Split-Šibenik-Žirje-Vis-Šolta-Split. Pokud zprůměruji délku tras všech uplynulých plaveb, dostanu se k číslu 160 NM (cca 300 km).

Kotvení, mariny, noc:

Kotvení, mariny, noc:

Pro zachování přirozeného biorytmu je obvyklou snahou býti na noc bezpečně s lodí "zaparkován", zejména pro stav útlumu činnosti kůry mozkové za účelem obnovení normální činnosti buněk centrální nervové soustavy, tedy ve stavu klidného spánku. A tedy v bezpečném přístavišti, v marině, u mola. Výjimku z tohoto tvoří případy, kdy je noční plavba dohodnuta, nebo nepředvídatelně nevyhnutelná. Ovšem i tak lze, ač mírně nekomfortně, ke spánku ulehnouti. Další výjimku tvoří případ, kdy s jachtou v noci sice neplujeme, ale zato kotvíme na kotvě, a v tomto případě mohou být dle situace dohodnuty "kotevní hlídky".

Dle dohody celé posádky, plánu plavby, aktuálního počasí a meteoprognóze nejobvykleji kombinujeme různé druhy "parkování", tedy střídáme mariny s jistým kotvením, sprchami, WC, elekrtrikou a pobřežním ruchem, s klidnějšími zátokami "na kotvě", kdy je ovšem také možnost dostat se na břeh ve člunu, jenž tvoří příslušenství k naší jachtě. Na břehu v takovýchto zátokách je mnohdy místní restaurace-konoba, kde si s chutí dáme mořské plody, rybu a víno. Nocování na kotvě je pak obvykle romantické, nerušené a zdarma, ovšem vyvážené často mírným nočním houpáním, šetřením elektrické energie, nepřístupností či neexistencí pobřežních sprch a toalet, a možností držení nočních kotevních hlídek.

Bezpečnost plavby:

Bezpečnost plavby:

Bezpečnost plavby a bezpečí posádky je u plaveb s Námořník.cz naprostou prioritou, a plavba probíhá vždy s jistou dávkou rezervy pro možné okolnosti, které by mohly plavbu či pohodu posádky znepříjemnit či přímo ohrozit, s vědomím si schopností a limitů vlastních i své lodě, zkrátka s vyloučením maxima rizik s plavbou spojených. Za 35 let pohybu v outdorových a adrenalinových aktivitách a 21 let víceméně celosezónního jachtaření zkrátka člověk přirozeně získá jistou dávku zkušeností, vědomostí, zdravého respektu a zodpovědného přístupu. Plavbou se rozumí celý pobyt počínaje vaším prvním vstupem na palubu. Opačně pak platí zásada citlivého objasnění jednotlivých aspektů pasivní či aktivní bezpečnosti směrem od kapitána k posádce, mnohé z toho je přímo povinností kapitána obeznámit posádku.

V případných diskuzích na téma „bezpečnost“ plavby má kapitán poslední slovo, a se souhlasem s tímto bodem vstupujete na palubu.

Plavba s dětmi:

Plavba s dětmi:

Stručně a jednoznačně ANO. Pro dokonalou pohodu doporučuji od věku dítěte 5 let. Na dětské členy posádky jsme zvyklí a umíme je zabavit. Dětské vesty máme na palubě a do písmene platí článek Bezpečnost plavby, rodičové nemusí mít jakékoliv obavy.

Co s sebou a na sebe:

Co s sebou a na sebe:

Zejména při jarních a podzimních plavbách se může vystřídat velmi odlišné počasí. Od jasného, slunečného počasí s teplotami nad 25°C, po zatažené, deštivé a větrné počasí s teplotami pod 10°C, určitě se tedy v těchto ročních obdobích hodí teplé a nepromokavé oblečení včetně čepice. Když je totiž opravdu ošklivo, houpání lodi Vám neumožní se schovat v podpalubí. Při nočních plavbách a kotevních hlídkách toto oceníte dvojnásob. Přibližně 2-3 dny před plavbou bude upřesněn soupis potřebných věcí s ohledem na očekávaný stav počasí.

V letních měsících je pak nezbytné sebou míti šátek či obdobnou pokrývku hlavy (něco co "neulétne"), opalovací krém na celé tělo, tedy i například balzám na rty, a sluneční brýle. Vše nejlépe 2x, jelikož občas nějaká ta věc skončí jako dar mořským bohům. A Panthenol, když zjistíme, že zcela nevládneme umění opalovacích krémů.

Neopomeňte si vzít osobní léky a v případě vážnějších či chronických onemocněních tuto skutečnost sdělit před plavbou kapitánovi.

Dále je léty vysledováno, že je vhodné míti sebou kolíčky na prádlo, špunty do uší, repelent (proti příležitostně obtěžujícímu komárovi), vlastní powerbanku (přestože i za plavby je možné dobíjet mobily apod. z lodního zařízení, leč toto může být již obsazeno jinými potřebníky), boty do vody (jako částečná ochrana před záludnostmi příbřežního dna, včetně ježků), svítilnu-ideálně čelovku.

Přestože loď disponuje přikrývkami i ložním prádlem, je vhodné si sebou vzít spací pytel pro možnost nocování na palubě. Dále je potřeba zmínit, že se zde nepoužívá klasické povlečení na přikrývku, nýbrž ulehnuvší osoba se přikryje dalším prostěradlem a navrch nepovlečenou dekou. Proto doporučuji vzít si z domova vlastní povlečení na přikrývku, abychom se jako doma cítili. Polštáře jsou zde již povlečeny a prostěradel je dosti.

Doprava:

Doprava:

Automobilem:
vyjíždí se obvykle z ČR v pátek večer, tak, aby byla příslušná Chorvatská marina (obvykle Split) "dobyta" v sobotu dopoledne, kdy se střídají posádky na lodi. V případě "skládaných" posádek z jednotlivců (typicky při kapitánských kurzech) se snažíme o domluvu na spolujízdě všech členů posádky. Zde lze konstatovat, že za uplynulá dvě desetiletí se nám ještě nestalo, aby takovýto způsob spolujízdy jakkoliv neklapnul. Solidarita a společný zájem zdá se funguje. Cestou vás neminou dálniční poplatky, zejména v Chorvatsku a od léta 2018 (kdy bude pravděpodobně těžší nalézt vhodnou objížďku) ani ve Slovinsku.

Autobusem, vlakem:
je několik dopravců (Jadranexpress, Flixbus, Yachtbus, Regiojet..), kteří vás za cenu zpáteční jízdenky cca 2.5–3.5 tis. Kč dopraví z ČR do příslušné Chorvatské mariny v sobotu ráno. Sezónu zahajují obvykle koncem května a končí koncem září. U společnosti Jadranexpress má Námořník.cz dohodnutou slevu 5 %.

Letecky:
do Splitu létá pravidelně od konce dubna do konce října z Prahy nejen v sobotu společnost SmartWings-je to pohodlné, rychlé, leč nelevné.

Strava:

Strava:

Jachta disponuje poměrně solidně vybavenou kuchyní, včetně veškerého příslušenství a nádobí. Lze pohodlně vařit, péci, chladit, krájet, strouhat, umývat. 

Vždy před plavbou samotnou je mezi všemi členy posádky alespoň rámcově dohodnut hlavní jídelníček. Často se této organizační epizody ujímá kapitán, s doporučením, co je dobré nakoupit v České republice, a co až v Chorvatsku (typicky mléčné výrobky, vejce, ovoce,..). Na jachtě si vaříme sami, často a kvalitně. Obyčejně společnými silami, tedy spravedlivě. Když se nám vařit nechce a jsme u břehu, jdeme do restaurace. V průběhu týdne je pak vždy možnost v místních obchodech dokoupit co je potřeba a pořídit čerstvé pečivo či rybu na ranním trhu. Plavbu lze též na přání zorganizovat jako "all inclusive", a tedy i s kuchařem či hosteskou, ovšem z hlediska statistiky z plaveb uplynulých toto zmiňuji jen jako marginální eventualitu.

Kvalitní pitná voda se v dostatečném množství nachází v útrobních nádržích jachty, někdy však může být chuťově odlišná od nám známé domácí, proto je možné vybavit se na plavbu vodou vlastní, balenou. Zde lze narazit pouze na morální aspekt tohoto počinu, v souvislosti s globální problematikou množství plastového odpadu. V každém případě je zejména v letních měsících nutností dbát dostatečného přísunu tekutin, a to alespoň 3 litry vody na osobu a den.

Tip: Osvědčilo se nám využití nabídek firem zabývající se přípravou balených hotových jídel (typicky Hotovky.cz a jiné), kdy na lodi tyto pouze ohřejeme a eventuelně uvaříme přílohu, a nemusíme tak trávit příliš mnoho času v kuchyni přípravou složitých pokrmů, abychom si pochutnali jako od maminky. Stejně tak se osvědčila předjachetní domácí příprava vlastních jídel (zavařené maso, omáčky, ...).

Pojištění:

Pojištění:

Cestovní pojištění pro případ akutního ošetření, léčebných výloh, pojištění zavazadel atd. lze doporučit. Je potřeba si ovšem ověřit u pojišťovny, zda se pojištění vztahuje i na jachting, v našem případě rekreační jachting. Stejně tak může posloužit i cestovní pojištění k vaší bankovní kartě (ovšem potřeba si toto ověřit u vaší karty a pojišťovny, včetně rozsahu, plnění, výluk).

Nejen pro akutní vyšetření nám však vždy stačila kartička CZ pojišťovny (v našem případě to vždy byla VZP). Dle odkazu Kanceláře zdravotního pojištění totiž (cituji): Jste-li občan EU a náhle onemocníte během svého dočasného pobytu v jiné členské zemi Unie (na dovolené, služební cestě nebo stáži), máte nárok na lékařské ošetření, které je neodkladné a nemůže počkat do vašeho návratu domů. Musí vám být poskytnuta zdravotní péče ve stejném rozsahu, na jakou mají nárok pojištěnci země, ve které se nacházíte.

O jachtě "Mala Tonka"

O jachtě

Námořní plachetnice Bavaria 36 "Mala Tonka" r. v. 2004, pro 8 osob, s domovským přístavem v ACI marina Split vyplouvá každý rok od začátku dubna do konce října na týdenní plavby po ostrovech Jaderského moře, nebo až do Itálie, převážně pod klubovou vlajkou Námořník.cz. Je v nadstandardní péči charterové společnosti AbaVela, a pokud na ní zrovna neplujeme, je možné si ji pronajmout i bez účasti Námořník.cz. Od roku 2023 vybavena novým záchranným ostrůvkem a povolením pro off-shore plavby v oblasti II, tedy i mimo teritorialní vody Chorvatska.

 Preview​​​​​​ Preview Preview

 Preview Preview Preview

 Preview Preview Preview

Mala Tonka je lehká plachetnice, s nízkou spotřebou, velmi obratná v malých prostorech (typicky přístavy, mariny), s výbornými jízdními vlastnostmi do 6Bf. Klíčovou vlastností jachty Mala Tonka je pak její bezvadný technický stav, na charterovou loď v Chorvatsku přímo nevídaný. Je to dáno opravdu skvělou péčí charterové společnosti AbaVela a též mojí péčí jakožto spolumajitele. 

Mobil a wifi:

Mobil a wifi:

V podstatě po celou dobu cesty a pobytu mimo ČR (i na otevřeném moři) jsme téměř stále "na signálu". Ohlídejte si pouze aktivaci roamingu. Cena služeb včetně těch datových je dnes již v zemích EU stejná jako v ČR (nicméně i tuto informaci si ověřte u svého operátora). Signál 5G atp. je většinou dostupný i kdekoliv na moři, kde se obvykle pohybujeme. Mimo to naše loď disponuje připojením wifi-200 GB dat/ 7 dní.

Mobilní a jiná zařízení je možno dobíjet na lodi v kterékoliv marině (220V), stejně tak i po celou dobu plavby mimo mariny (auto-konektor 12V)

Co vás to bude stát?

Co vás to bude stát?

Jachta:
orientačně můžete počítat s celkovou cenou za týden na jachtě (tedy včetně všech poplatků=pronájem jachty, závěrečný úklid, transitlog, kapitán, lůžkoviny a ložní prádlo, plyn, turistická taxa, pohonné hmoty, veškeré přístavní a kotevní poplatky,...) v mimosezóně cca 15.000 kč, v sezóně pak cca 17.000 kč za osobu a týden. Cena závisí na výběru termínu (v sezóně je kupříkladu pronájem jachty dvojnásobně dražší oproti mimosezóně), výběru jachty (nová a velká bude dražší než starší a menší), nároku na komfort na palubě, výběru „parkování“ (kosmopolitní přístavy a mariny jsou dražší než zátoky s kotvišti), výběru volitelných doplňků (přívěsný motor k člunu, spinnaker, …) a u jiných společností i včasností objednání jachty.

Na těchto stránkách v podsekci Plavby 2024 naleznete konkrétní ceny k jednotlivým termínům. Slevy za včasné/předčasné objednání jachty nepěstuji, považuji je za marketinkový švindl. Veškeré přípusné slevy jsou v cenách již zakomponovány, výjimku tvoří „akce“ a případné slevy pro stálé „klienty“.

Potraviny, restaurace:
potraviny ve větších Chorvatských marketech odpovídají cenově i sortimentem přibližně Českým marketům..ikdyž v roce 2024 jsou zde potraviny již o něo málo dražší než v ČR. Restaurace silně podražily za poslední cca dva roky

A co mořská nemoc?

A co mořská nemoc?

Ano, existuje, a občas tedy někoho i na chvíli postihne, i když z mé 23leté praxe na moři mohu potvrdit, že se to zejména na Jadranských plavbách stává spíše výjimečně, a když už, tak vás zastihne obyčejně v první den plavby v horším počasí s rozvlněným mořem, ve spojení s předchozí únavnou cestou k moři, nebo přemírou alkoholu zkonzumovaném v předešlém dni a zejména pokud nedbáte dobře míněných rad kapitána. U každého se mořská nemoc projevuje jinak intenzivně, někdo vydrží hodně, někdo méně. Způsobují ji rozdílné signály, které dostává mozek z různých receptorů (oči, střední ucho), typicky pokud se právě nacházíte ve vnitřních prostorách jachty. Její akutní stav se nedá příliš efektivně léčit a je potřeba počkat, až si tělo zvykne (hodinu, den, dva) a samozřejmě je lépe jí předejít. Psychika zde hraje zcela zásadní roli, proto pohoda na palubě a pohoda vlastní je důležitá.

Existuje ovšem několik preventivních a efektivních rad a prostředků. Mezi "prostředky" patří medikamenty, například klasický Kinedryl, homeopatikum Coculline a cestovní žvýkačka Travel-Gum, také přírodnější zázvor s medem atp. Mezi ty dobře míněné rady patří například: nezdržovat se v podpalubí, sledovat pevný bod (obzor, ostrov), nemít prázdný žaludek, pít, být na čerstvém vzduchu, lehnout si na záda a zavřít oči, zdržovat se tam, kde to nejméně houpe, soustředit mysl na něco jiného, nekoukat skrz dalekohled, při hladu něco malého sníst, a podobně. Poslouchejte kapitána a rozhodně nemějte obavu!

Zvláštní opačný efekt může nastat, když si tělo zvykne na "houpání", vy vystoupíte na pevninu a zavřete se v nějaké malé místnosti...

Něco o mně:

Něco o mně:

David Vaniš (52), Oldřichov v Hájích (Liberec), aktivní jachting od roku 2001 s četností 14-16 týdnů plavby v každém roce (v posledních cca deseti letech), oprávnění k vedení plavidla MDČR "B", HR Boat Leaders "B", VMP. Upluto více než 40.000 NM. Od r.2014 spolumajitel jachty Bavaria 36 „Mala Tonka“, na které probíhá většina mých plaveb a kapitánských kurzů. Do roku 2024 „odvezeno“ cca 1960 klientů, z toho proškoleno cca 231 nových kapitánů. Zájmy předešlé, současné, kolující: tramping, lezení, paragliding, e-bycikling, rybaření, choving různých zvířat, kytaring a muzika celkově, gaučing, jachting. Povahou přátelský, veselý.