Kapitánské kurzy

Kapitánský kurz

Pokud patříte mezi nadšence, romantiky, samorosty či jiné druhy toužící po samostatném vedení námořní jachty,  pak je právě pro vás určen týdenní teoreticko-praktický kurz na Jadranu pro získání základních (pro úplné začátečníky) i vysoce pokročilých (pro kapitány s různými stupni zkušeností) vědomostí a dovedností  pro samostatné a bezpečné vedení námořní jachty a pro úspěšné složení kapitánské zkoušky na MDČR nebo na Chorvatském kapitanátu.

Pro začátečníky

Během týdne je vám garantována základní, přesto však relativně obsáhlá příprava potřebná nejen k získání průkazu (buď přímo při kurzu na Chorvatském kapitanátu, nebo po návratu na MDČR), ale hlavně pro samostatné vedení plavidla, neboť zdaleka nejde jen o to, abyste zvládli zkoušku a odešli z kapitanátu s průkazkou, ale zejména o to, abyste byli co nejlépe připraveni samostatně a bezpečně vést plavidlo s posádkou na palubě. Na kurzech s Námořníkem.cz  je kromě dobré znalosti všemožných předpisů, Colregu 72, navigace, atp. kladen důraz na suverénní zvládnutí manévrů v přístavištích a marinách, meteorologii, podrobné seznámení s jachtou a hlavně pochopení souvislostí pro bezpečnou plavbu. Teoretická výuka je v rozsahu potřebných znalostí pro získání průkazu MDČR "C".

V souvislosti s výše napsaným bude ještě před kurzem každému „účastníkovi zájezdu“ doporučen či poslán poštou  učební materiál (používáme s důvěrou osvědčené publikace Oldřich Straka-Námořní jachting, Roman Verba-Staňte se kapitánem,..a další) pro osvojení si teoretických základů a pro přípravu složení zkoušky s doporučením samostudia ještě před plavbou-kurzem. Samotná zkouška pak probíhá dle individualní dohody před komisí MDČR (preferováno), případně na Chorvatském kapitanátu v Šibeniku (řídčeji).

Pro pokročilé ...aneb štěstí přeje připraveným

V podstatě se jedná o navázání na základní kurz pro ty, jenž se chtějí zdokonalit a získat zkušenosti a sebejistotu pro plavby s posádkou. Je toho totiž poměrně hodně, co by měl kapitán znát a umět tak, aby každá plavba byla za všech okolností pohodovou a bezpečnou záležitostí a zejména pouze týden základního kurzu je k tomuto účelu prostě krátká doba. Je to podobné, jako že se za týden nenaučíte perfektně létat...

Kromě zopakování témat ze základního kurzu se budeme věnovat mimo jiné i následujícímu:

  • perfektní zvládnutí Colregu a navigace v praxi
  • meteorologie pod drobnohledem
  • technika plavby a suverénní zvládnutí všemožných manévrů
  • plavba v noci a v nepříznivých podmínkách
  • základy první pomoci