Kotvení, mariny, noc:

Pro zachování přirozeného biorytmu je obvyklou snahou býti na noc bezpečně s lodí "zaparkován", zejména pro stav útlumu činnosti kůry mozkové za účelem obnovení normální činnosti buněk centrální nervové soustavy, tedy ve stavu klidného spánku. A tedy v bezpečném přístavišti, v marině, u mola. Výjimku z tohoto tvoří případy, kdy je noční plavba dohodnuta, nebo nepředvídatelně nevyhnutelná. Ovšem i tak lze, ač mírně nekomfortně, ke spánku ulehnouti. Další výjimku tvoří případ, kdy s jachtou v noci sice neplujeme, ale zato kotvíme na kotvě, a v tomto případě mohou být dle situace dohodnuty "kotevní hlídky".

Dle dohody celé posádky, plánu plavby, aktuálního počasí a meteoprognóze nejobvykleji kombinujeme různé druhy "parkování", tedy střídáme mariny s jistým kotvením, sprchami, WC, elekrtrikou a pobřežním ruchem, s klidnějšími zátokami "na kotvě", kdy je ovšem také možnost dostat se na břeh ve člunu, jenž tvoří příslušenství k naší jachtě. Na břehu v takovýchto zátokách je mnohdy místní restaurace-konoba, kde si s chutí dáme mořské plody, rybu a víno. Nocování na kotvě je pak obvykle romantické, nerušené a zdarma, ovšem vyvážené často mírným nočním houpáním, šetřením elektrické energie, nepřístupností či neexistencí pobřežních sprch a toalet, a možností držení nočních kotevních hlídek.