Trasa plavby:

Naše jachta bývá připravena k převzetí vždy v sobotu kolem 12.00, a proto i vyplouváme obyčejně již v sobotu odpoledne! (pochopitelně není-li počasí nebo nepředvídatelné okolnosti vyloženě proti). Tím se zásadně lišíme, neboť cca 90 % osatních lodí se přebírá později, a vyplutí se tedy realizuje až v neděli.

Každá plavba a trasa je s ohledem na složení posádky, přání posádky a stav počasí trochu jiná, proto je zde zobecnění přesného itineráře plavby nemístné. Nicméně pro principiální pochopení a představu použijme příklad s výchozím bodem Split, odkud nejobvykleji vyplouváme, a kde má domovský přístav i naše jachta Mala Tonka. Poloha města Split ve střední Dalmácii je velmi příhodná pro možnost prvního zásadního výběru mezi "severním okruhem" či "jižním okruhem". Opět s ohledem na počasí, jeho vývoj a citlivého pochopení přání, složení a aktuálního stavu posádky. Takovouto možnost výběru obvykle nemají jachty vyplouvající z Dubrovniku, nebo naopak ze severně položených marin. Po hrubém výběru trasy se plán plavby následně již konkretizuje a ladí s posádkou s kapitánovým vypodobněním, co že lze kde vidět, navštívit, naplout, natropit a napokoupat, a neposlední řadě kde s jistotou ke konci každého dne v klidu "zaparkovat". Plán trasy se také často přizpůsobuje různým okolnostem v jejím průběhu a jediným určujícím aspektem pak je spokojenost posádky ve spojení s bezpečnou a klidnou plavbou. Nakonec přeci jen uvedu pro představu příklad obou okruhů, bez konkretizování kotvišť: Jižní okruh-Split-Brač-Hvar-Lastovo-Mljet-Korčula-Hvar-Split. Severní okruh-Split-Šibenik-Žirje-Vis-Šolta-Split. Pokud zprůměruji délku tras všech uplynulých plaveb, dostanu se k číslu 160 NM (cca 300 km).